دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

rf qiet header2

 

 

کارکنان حوزه کتابخانه

نام و نام

خانوادگی

پست

سازمانی

تصویر

شماره

تماس (داخلی)

سمانه

زارعی

کارشناس

کتابخانه

634
محمد قانعی

مسئول

بخش امانت

633

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir