پنج شنبه, 08 تیر 1396

rf qiet header2

 

 

کارکنان حوزه مدیریت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر شماره تماس(داخلی)
محمود ترابی
کارشناس پژوهش aaa036e4cb16038f90e128d8e39c714f XS 632
       

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir