دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

header-final-edited

کارکنان-حوزه-مدیریت-دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر شماره تماس(داخلی)
ملیحه ایمانی
کارشناس دانشجویی 339a0e1449b6b4062056bc300d87e893 XS 616
محمود رمضانی
کارشناس دانشجویی 4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3 XS 615
رسول رئوف
کارشناس دانشجویی 69bc9c3e85c501b0a6208cc7a55abbf9 XS  647

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir