پنج شنبه, 08 تیر 1396

office qiet header

کارکنان حوزه مالی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر شماره تماس(داخلی)
اعظم سالمی
مسئول دفترداری وتنظیم حسابها، حسابداری طرح تملک داراییها، کارشناس دریافت پرداخت،کارشناس درآمد اختصاصی 654
اسماعیل قاضی خانی
امین اموال، مسئول رسیدگی به اسناد، کارشناس اعتبارات هزینه ای، کارشناس درآمد اختصاصی، کارشناس حقوق ودستمزد 653
رسول رئوف رابط امور مالی با بانک وسایر سازمانها  4695cb3b19cbf906e45dac0da0913068 XS 610

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir