پنج شنبه, 10 فروردين 1396

office qiet header

شرح وظایف مسئول درآمدها

- كنترل بر واريز شهريه دانشجويان به حساب اعلام شده.
-كنترل درامداختصاصي و ارائه گزارش به مديرمالي.
-بررسي و رسيدگي به وجوه مربوط به استرداد درآمدهاي برگشتي و يا اضافه دريافتي.
 - ثبت و نگهداري حساب درآمد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir