پنج شنبه, 10 فروردين 1396

rf qiet header2

معرفی مدير مسئول انتشارات

دکتر سید محمد جوادی

دکتری مکانیک

تلفن تماس :

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

وظایف و اختیارات :

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir