دوشنبه, 01 آبان 1396

rf qiet header2

ورزش قهرمانی

Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir