پنج شنبه, 10 فروردين 1396

header-final-edited

مدیر فنی و طرح های عمرانی

 

نام و

نام خانوادگی

تصویر

شماره

تماس(داخلی)

مهندس امید شیخی 683

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir