یکشنبه, 26 آذر 1396

کارشناسان دفتر فنی و تظارت بر طرح های عمرانی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

پست الکترونیک

مجید قلی زاده

کارشناس دفتر فنی

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سید یحیی نبی

کارشناس دفتر فنی

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir