یکشنبه, 26 آذر 1396

پروژه های در دست طراحی دفتر فنی و تظارت بر طرح های عمرانی

1-  ساختمان سلف سرویس

2-  طرح جامع عمرانی

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir