دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

header-final-edited

تشکل های اسلامی

- انجمن  اسلامی دانشجویان

- جنبش عدالتخواه دانشجویی

- پایگاه بسیج دانشجویی مرصاد

1211776983

1211776983 - Copy

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir