دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

header-final-edited

این صفحه در حال ساخت می باشد، لطفا بعدا مراجعه فرمایید.

این صفحه در حال ساخت می باشد، لطفا بعدا مراجعه فرمایید.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir