دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

header-final-edited

تماس با گروه مهندسی شیمی

کیلومتر 5 جاده قوچان-مشهد

دانشگاه مهندسی فناوری­های نوین قوچان

دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی

تلفن: 47344001-051 (داخلی 642)

فکس : 47343001-051

لینک  اطلاع رسانی گروه مهندسی شیمی:  QietChemEng@

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir