شنبه, 05 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

تماس با گروه مهندسی عمران

کیلومتر 5 جاده قوچان-مشهد

دانشگاه مهندسی فناوری­های نوین قوچان

دانشکده مهندسی-گروه مهندسی عمران

تلفن: 47344001-051 (داخلی 146)

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir