یکشنبه, 26 آذر 1396

header-final-edited

اطلاعيه گروه كامپيوتر

1) دانشجويان در انتخاب دروس خود به شماره دروس خود دقت داشته باشند. عدم رعايت كد درس صحيح در انتخاب واحد باعث حذف درس مي شود.:

                    دانشجويان رشته نرم افزار ابتداي كد دروس آنها با 0 شروع مي شود (مثال: 015-31-30 ) 

                    دانشجويان رشته فناوري اطلاعات كد دروس آنها با 1 شروع مي شود (مثال: 115-31-30)

                    دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كد دروس آنها با 2 شروع مي شود (مثال :215-31-30 )

2)دانشجويان ورودي 92 به بعد بر اساس چارت جديد بايد اقدام به انتخاب واحد نمايند.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir