شنبه, 31 تیر 1396
جستجوی اشخاص :

پروفایل الهام عرفانیان

[ مـجموعـه : ----- ] [ کار گروه : معاونت پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس فناوری اطلاعات ]


اطلاعات محل کار

قوچان-کیلومتر 5 جاده قوچان مشهد- دانشگاه مهند
قوچان
0581-2344001-138
erfanian.e@qiet.ac.ir

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی


سوابق آموزشی


سوابق پژوهشی


سوابق اجرایی


سوابق فرهنگی


برنامه هفتگی


خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir