دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396
جستجوی اشخاص :

پروفایل عبدالحسین صدرنیا

[ مـجموعـه : ----- ] [ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : سرپرست معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]


اطلاعات محل کار

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir