دوشنبه, 05 تیر 1396

header-final-edited

سامانه بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص)

 با توجه به مصوبه مورخ 21 / 3 / 94 هیأت امناء دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد هفت نفر کارشناس را از طریق آزمون کتبی و انجام مصاحبه پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد انجام کار معین(مشخص) به کارگیرد. این نوع بکارگیری هیچ گونه تعهدی برای استخدام افراد نخواهد داشت.
متقاضیان باید شرایط عمومی، اختصاصی و جدول عناوین شغلی و شرایط احراز را از لینک زیر دریافت و مطالعه کرده و در صورت دارابودن شرایط، تا ساعت 24 روز جمعه  95/08/28 نسبت به ثبت نام الکترونیکی در همین صفحه اقدام نمایند.
معدل فارغ التحصيلان روزانه دانشگاه هاي سطح يك كشور (دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، شهيدبهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، فردوسي مشهد وعلم وصنعت) باضريب 1/2محاسبه ومنظور خواهد شد).

شرایط عمومی، اختصاصی و جدول عناوین شغلی و شرایط احراز

Picture1

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir