جمعه, 08 ارديبهشت 1396

header-final-edited

برگزاری چهارمين دوره انتخابات انجمن علمي رياضي

قابل توجه دانشجويان رشته رياضي امور فرهنگي دانشگاه در نظر دارد چهارمين دوره انتخابات انجمن علمي رياضي را در سال تحصيلي 93-92 برگزار نمايد. لذا از دانشجوياني كه تمايل به كانديدا شدن در اين انتخابات را دارند درخواست مي شود تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 14/12/1392 به امور فرهنگي دانشگاه مراجعه نمايند. دفتر امور فرهنگي دانشگاه

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir