یکشنبه, 26 آذر 1396

header-final-edited

چارت های تحصیلی گروه مهندسی مکانیک

چارت تحصیلی گروه مهندسی مکانیک (ورودی 89 به بعد) - دانلود

برنامه درسی 8 ترمی پیشنهادی برای دانشجویان گروه مهندسی مکانیک - دانلود

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir