دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

header-final-edited

اعضای هیئت علمی گروه مکانیک

 

سید محمد علی امین‌یزدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

گرایش: تبدیل انرژی

پست الکترونیک: aliaminyazdi@qiet.ac.ir

aminyazdi

عطیه اندخشیده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

تخصص: مواد مرکب (کامپوزیت)، مواد هوشمند، روش‌های تحلیلی، ارتعاشات

پست الکترونیک: a.andakhshideh@qiet.ac.ir 

andakhshide

مسعود پور

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه سمنان

گرایش:طراحی کاربردی

پست الکترونیک: m.pour@qiet.ac.ir

Pour

سید محمد جوادی مال آباد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش: تبدیل انرژی

پست الکترونیک: mohammad.javadi@qiet.ac.ir

javadi

ایمان رشیدی طرقی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش: تبدیل انرژی

تخصص: سيالات- ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) - جريانهاي دوفازي- تاسيسات ساختمان

پست الکترونیک: im.rashidi@qiet.ac.ir

rashidi

سید عرفان سلیمی پور

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز

گرایش:تبدیل انرژی

esalimipour@qiet.ac.ir
salimipour

مرتضی عنبرسوز

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:تبدیل انرژی

تخصص: انرژي هاي نو (انرژي امواج آب- انرژي باد)، شبيه سازي جريانهاي لغزشي، شبيه سازي جريانهاي دو فازي

وبگاه شخصی:http://mo_an134.student.um.ac.ir/

پست الکترونیک:  anbarsouz@qiet.ac.ir

anbarsooz

ستار مالکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

تخصص: مواد مرکب (کامپوزیت)،FGM ، روشهای تولید مواد مرکب، مواد هوشمند، روش‌های عددی، الاستیسیته، تحلیل غیرخطیپوسته‌ و ورق

تلفن:47344033-051 داخلی 144

پست الکترونیک: s.maleki@qiet.ac.ir 

maleki

مسعود میر

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

گرایش:طراحی کاربردی

پست الکترونیک: massoudmir@qiet.ac.ir

mir

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir