شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

آیین نامه و بخش نامه های دفتر فنی و تظارت بر طرح های عمرانی

-   فهرست بهاء ابنیه سال 94

-   حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی

-   شرایط عمومی و خصوصی پیمان- نشریه 4311

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir