یکشنبه, 18 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

استعلام تعهدات بيمه خدمات درماني تكميلي سال 98 - مناقصه عمومي

به استحضار ميرساند اين دانشگاه در نظر دارد قرارداد جديد بيمه تكميلي براي كاركنان خود را از تاريخ 97/07/01 الي  98/06/31 از طريق مناقصه عمومي با يكي از شركت هاي بيمه اي با شرايط و تعهدات پيوست منعقد نمايد. لذا خواهشمند است نسبت به تكميل و ارسال پيشنهادات خود در خصوص تعهدات بيمه خدمات درماني تكميلي براي كاركنان اين دانشگاه به تعداد حدودا 300 نفر طبق شرايط و تعهدات (پيوست و تكميل ستون زرد رنگ) اقدام نمائيد. جهت دريافت اسناد مي توانيد به سايت دانشگاه صنعتي قوچان به نشاني qiet.ac.ir  و سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمائيد .ضمنا شركت در مناقصه و بارگذاري اطاعات در سامانه ستاد مي بايد انجام شود.

شماره تماس 47017229-051 جهت دريافت اطلاعات تكميلي معرفي مي گردد.

شرايط و تعهدات درخواستي:

1- پذيرش فرزندان ذكور تا سن 23 سال تمام  در صورت اشتغال به تحصيل دانشگاهي تا سن 25 سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و اشتغال به كار .

2- پذيرش والدين تحت تكفل صرف داشتن دفترچه بيمه

3- كاركنان اناث مي توانند همسر و فرزندان خود را همانند ساير بيمه شدگان بيمه نمايند.

4- شرظ سني و دوره انتظار در تمامي موارد حذف گردد.

5- در طول قرار داد از ناحيه شركت بيمه منعي بر پذيرش (مستخدم جديد، ازدواج پرسنل، تولد فرزند) متقاضي جديد يا برخي از افراد خانواده و والدين آنها و يا كسر ( اخراج، انتقال، فوت، طلاق )نباشد.

6- بيمه شده در انتخاب هر يك از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي و مراكز درماني مختار باشد.

آخرين مهلت تحويل مدارك به دانشگاه : تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 98/6/18

مكان دريافت مدارك: مديريت اداري و پشتيباني دانشگاه – سازمان مركزي – اتاق شماره208

 

دانلود فایل

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir