شنبه, 10 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه صنعتی قوچان در سال 99

دانشگاه صنعتی قوچان در نظر دارد امور خدمات نظافتی و عمومی،تاسیسات و نگهداری فضای سبز، حفاظت فیزیکی و فوق برنامه خود را بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی برای مدت یک سال (01/03/1399لغایت 31/02/1400)به واجدین شرایط واگذار نماید.

 

newspaperb 694343

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir