سه شنبه, 29 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

 

 

کارکنان حوزه کتابخانه

 

نام و نام

خانوادگی

پست

سازمانی

تصویر

شماره

تماس (داخلی)

سمانه

زارعی

کارشناس

کتابخانه

279
محمد قانعی

مسئول

بخش امانت

---

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir