دوشنبه, 25 آذر 1398
Qiet

 

 

 

 

 

کارکنان حوزه کتابخانه

 

 
 
 
کارکنان حوزه کتابخانه

 

نام:آقای دکتر کاظمی

سمت: مدیر کتابخانه

داخلی: 278

 

 

نام:سمانه زارعی

سمت: کارشناس کتابخانه

داخلی: 279

 

 

نام:خاتم تاتاری

سمت: مسئول بخش امانت

داخلی: 280

 

 

 

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir