پنج شنبه, 31 مرداد 1398
Qiet

 

 

 

 

 

زمانبندی پذیرش نهایی (حضوری)

برنامه زمانبندی پذیرش نهایی (ثبت نام حضوری) دانشجویان جدید  مقطع کارشناسی  97

-کلیه رشته ها از 97/11/03

 

تذكر 1.  ثبت نام بصورت حضوري  از ساعت 7:30 صبح الي 14:30 در اداره آموزش دانشگاه انجام مي شود.

تذكر 2.  از دانشجويان محترم خواهشمند است جهت ثبت نام حضوري فقط  در روز و ساعت تعيين شده مراجعه نمايند.

تذكر 3.  دانشجويان محترم توجه فرمايند براي ثبت نام حضوري، انجام ثبت نام الكترونيكي الزامي است.

تذكر 4. ثبت نام الكترونيكي دانشجويان از طريق سايت دانشگاه قسمت سامانه دانشجويان جديد الورود قابل انجام مي باشد.

تذکر 5.دانشجویان محترم که مشمول وظیفه عمومی هستند توجه فرمایند، قبل از مراجه به دانشگاه به هیچ وجه به دفاتر پلیس +10 مراجعه ننمایند و فقط نامه اعلام آخرین وضعیت تحصیلی که توسط دبیرستان محل اخذ مدرک صادر می شود را همراه سایر مدارک جهت ثبت نام غیرحضوری(اینترنتی) بارگذاری و در روز ثبت نام  حضوری برای تحویل به مسئول نظام وظیفه دانشگاه صنعتی قوچان به همراه داشته باشند.

 

برنامه زمانبندی پذیرش نهایی (ثبت نام حضوری) دانشجویان جدید  مقطع کارشناسی ارشد 97

 

-کلیه رشته ها از 97/11/03

تذكر 1.  ثبت نام بصورت حضوري  از ساعت  08:00 صبح الي 14:30 انجام مي شود.

تذكر 2.  از دانشجويان محترم خواهشمند است جهت ثبت نام حضوري فقط  در روز و ساعت تعيين شده مراجعه نمايند.

تذكر 3.  دانشجويان محترم توجه فرمايند براي ثبت نام حضوري، انجام ثبت نام الكترونيكي الزامي است.

تذكر 4. ثبت نام الكترونيكي دانشجويان از طريق سايت دانشگاه قسمت سامانه دانشجويان جديد الورود قابل انجام مي باشد.

 

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir