یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
Qiet

 

 

 

شرح وظايف واحد كارگزيني و رفاه منابع انساني

 • - ثبت اطلاعات پرسنلي در نرم افزار كارگزيني
 • - صدور احكام كارگزيني نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي
 • - صدور احكام كارگزيني تغيير ضريب
 • - انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
 • - آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال و پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان
 • - برقراري حق اولاد، عائله مندي، درج مدرك و يا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه
 • - اعلام پايان كار به نيروها پس ازهماهنگي با مسئول مافوق
 • - انجام امور مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام از جمله تكميل فرم مشخصات، اعلام شروع به كار، تعيين محل خدمت و ...
 • - اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان
 • - پيگيري نامه هاي ارجاعي از رئيس مافوق
  • - تكميل و ارجاع ليست نيروها به امور مالي جهت پرداخت حق مسكن، بن غير نقدي، كمك هزينه مهدكودك، حق شير و حق لباس
  • - بستن ليست اضافه كار و ارسال آن به امور مالي پس از تائيد رئيس واحد
  • - پيگيري و ارسال ليست حقوق واحد هاي زير مجموعه جهت امور مالي
  • - پيگيري و انجام امور محوله و مربوطه زير نظر مقامهاي مافوق
  • - انجام امور مربوط به ورود وخروج كاركنان
  • - گرفتن گزارش هر ماهه و يا به نظر مقام مافوق
  • - اعلام گزارش به مسئولين واحدها جهت اعلام اضافه كار ماهانه
  • - ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموريتهاي پرسنل و...در نرم افزار ورود و خروج
  • - ورود اطلاعات كاركنان در نرم افزار پرسنلي و نرم افزار ورود و خروج
  • - انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به طور مجزا
  1. - پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي
  - مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir