یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
Qiet

 

 

 

شرح وظایف واحد کارشناسی امور اداری و پشتیبانی

 • - نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکارطرف قرارداد با مدیریت از طریق بررسی فرم های ارزشیابی و انجام صورت وضعیت شرکت ها
 • - كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي خدماتي و نيروهاي زيرمجموعه
 • - نظارت و انجام نقل انتقال وسايل و لوازم واحدها
 • -  نظارت بر نظافت محوطه و انجام پاكسازي محیط (نظافت –جمعآوريضايعات–جمع‌آورينخاله‌هايساختماني–جمع‌آوريزباله‌ها)
 • - كنترل و نظارت بر روشنائي‌ها در محوطه و انجام پي‌گيري در خصوص ارتقاء ظرفیت آب –برق–گازدانشگاهو ساماندهي مبلمان شهري و گرافيك محيطي پرديس
 • - لکه گیری، نقاشی و انجام تعمیرات ساختمانهای دانشگاه
 • - انجام امور مربوط به ساختمانها ی استیجاری، و رفع نواقص موجود
 • - تجهیز سالیانه اماکن بر اساس نیازها و میزان بودجه در نظر گرفته شده طبق نظر مقام مافوق

 

 • - نظارت بر عملکرد سرویس اسایتد و کارکنان و ارسال گزارش به مقام مافوق
 • - انجام کلیه امور پشتیبانی مربوط به برگزاری مراسمات و همکاری در برگزاری برخی از همایش های دانشگاه، آزمونهای سراسری، ثبت نام جدیدالورود ها و ...
 • - تهیه پیش نویس گزارشات مورد نیاز و نامه های صادره، انجام و پیگیری نامه های وارده و صادره و نامه های اتوماسیون اداری مدیریت  
 • - پیگیری بندهای صورتجلسات شورای اداری مالی دانشگاه که مربوط به مدیریت پشتیبانی می باشد و تهیه، اجرا و پیگیری صورتجلسات مدیریت
 • - انجام سایر امور محوله و متفرقه

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir