پنج شنبه, 31 مرداد 1398
Qiet

 

 

 

کمیته انضباطی

كميته انضباطي دانشجويان تنها مرجع قانوني در دانشگاه است كه در مورد تخلفات شغلي و شئون و حيثيات دانشجويي كليه شاغلين به تحصيل اتخاد تصميم مي‌كند. در كميته انضباطي احكام در دو مرحله اوليه و قطعي صادر مي‌شود كه احكام اوليه قابل اعتراض و احكام قطعي لازم‌الاجرا است.

بررسي اعتراض دانشجويان به احكام اوليه ( به جز اخطار شفاهي يا كتبي كه در كميته بدوي انجام مي‌گيرد) در كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه صورت مي‌گيرد. كميته‌هاي انضباطي از نظر اداري در حوزه معاونت دانشجويي قرار مي‌گيرند ، ليكن از نظر بررسي پرونده‌ها و برخورد با تخلفات و صدور آراء كاملاً مستقل و غيروابسته به نظام اداري دانشگاه عمل مي‌كنند.

اينك به منظور آگاهي بيشتز دانشجويان به برخي از مواد آيين‌نامه انضباطي دانشجويان و ساير مقررات اشاره مي‌شود:

دانشجو مكلف است در تمام مدت تحصيل ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري ـ بازديد علمي و نيز در خوابگاه ـ غذاخوري و بخش‌هاي شبانه‌روزي دانشگاه و هرجا كه به عنوان دانشجو حضور دارد آيين‌نامه انضباطي را رعايت كرده و عملي كه خلاق شئون و حيثيات دانشجوي دانشگاه جمهوري اسلامي و ناقض آيين‌نامه انضباطي باشد انجام ندهد.

 حدود اختيارات و وظايف كميته انضباطي:

الف ـ رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان از قبيل : تهديد ـ‌ تطميع ـ توهين ـ ضرب و جرح ـ جعل ـ سرقت و ...

ب ـ رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري از قبيل تقلب در جلسه امتحان ـ فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان ـ ارتكاب هر عملي كه موجب اخلال يا وقفه در برنامه‌هاي دانشگاه شود ـ ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال و ...

ج ـ رسيدگي به تخلفات دینی-تخلفات سیاسی و یا امنیتی : دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد و یا افراد وابسته به آنها -عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها -فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی یا غیر قانونی -توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و یا ارتماب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

د ـ رسيدگي به تخلفات اخلاقی از قبيل : استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين‌گونه مواد عدم رعايت پوشش اسلامي واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل استفاده از ابزار نمایشی ،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزارـ داشتن رابطه نامشروع ـ تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت

تنبيهات :

الف ـ تنبيهاتي كه با حكم كميته انضباطي دانشگاه در مورد دانشجو مي‌تواند اعمال شود:

احضار و اخطار شفاهي.

اخطار كتبي بدون درج در پرونده.

اخطار كتبي و درج آن در پرونده دانشجو.

توبيخ كتبي و درج آن در پرونده دانشجو.

دادن نمره 0.25 در درس مورد امتحان.

محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام ، خوابگاه و ...

منع موقت از تحصيل حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي كه در سنوات تحصيلي نيز محاسبه مي‌شود.

تنبيهاتي كه با حكم كميته مركزي انضباطي در مورد دانشجو مي‌تواند اعمال شود.

تغيير محل تحصيل دانشجو (انتقال اجباري به دانشگاه‌هاي كشور).

محروميت از تحصيل دركليه دانشگاه‌هاي كشور (تا 5 سال).

نحوه اعتراض كردن دانشجو به آراء صادره :

در مورد احكام اوليه ، دانشجو مي‌تواند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ حكم اعتراض مستدل خود را به كميته انضباطي تسليم كند.

 

 

چند تذكر و راهنمايي :

صدور احضاريه دعوت‌نامه و نيز انجام مصاحبه و پر كردن هرگونه فرمي درمحل دفتر كميته انضباطي موجب تشكيل پرونده سوء براي دانشجو نيست.

كليه تصميمات در مورد پرونده‌هاي تخلف دانشجويان توسط شوراي كميته انضباطي اخذ مي‌شود.

احكام و نامه‌هاي ارسالي از سوي كميته انضباطي محرمانه بوده و انتشار مفاد آن جايز نمي‌باشد. گزارش‌هاي واصله نيز محرمانه تلقي خواهد شد.

دانشجوياني كه به منع موقت از تحصيل محكوم مي‌شوند ، لازم است جهت ادامه تحصيل پس از طي دوران محروميت مجوز كتبي كميته انضباطي را دريافت و به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارائه كنند.

توصيه مي‌شود در صورت مواجه شدن با هرگونه مشكل انضباطي ، ضمن مراجعه حضوري و مستقيم به دفتر كميته انضباطي از طرح مسئله با افراد غيرمسؤول و يا مسؤولان غير ذيربط خودداري كرده و در صورت عدم حل مشكل با مسؤول كميته انضباطي دانشجويان مسئله را مطرح كنند.

 

ضوابط و شرایط:

انواع تنبیهات

انواع تخلفات و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آئین نامه و شیوه انضباطی دانشجویان

مصادیق پوشش

 

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir