سه شنبه, 29 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

کارکنان حوزه مالی

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر شماره تماس(داخلی)
اعظم سالمی
مسئول دفترداری وتنظیم حسابها، حسابداری طرح تملک داراییها، کارشناس دریافت پرداخت،کارشناس درآمد اختصاصی 238
اسماعیل قاضی خانی
امین اموال، مسئول رسیدگی به اسناد، کارشناس اعتبارات هزینه ای، کارشناس درآمد اختصاصی، کارشناس حقوق ودستمزد 236
آقای عسگری
کارشناس امور مالی
  237

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir