دوشنبه, 05 اسفند 1398
Qiet

 

 

 

معرفی گروه امور فرهنگی اجتماعی

 

12

وحید محمدپور کاریزکی

تلفن تماس : داخلی 250

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

وظایف و اختیارات :

 

1. تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي ، هنري

2. برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالمسازي جسم و روح آنها

3. تشكيل گرو ههاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب

4. تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه

5. ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور

6. تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها

7. انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس

8. جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور به منظور استفاد ه دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط

9. برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان

10. برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري

11. زمينه سازي و بستر سازي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان ، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي

12. تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته

13. برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

14. سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان

15. تهيه گزارشهاي لازم و اطلاع رساني از وضعيت برنامه ها و فعاليتهاي انجمنها از طريق نشريات و نيز سايتهاي خبري دانشگاهي

16. برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي دانشكده ها، انتخابات و فعاليت ها بطور مستمر

17. ارزيابي ساليانه از فعاليت ها و اقدامات انجمن ها و تقدير و تشويق انجمنهاي برتر در عرصه هاي فعاليتي؛ نظري تيمهاي مسابقات علمي ، نشريات، برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و ...

18. تدوين آيين نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه

19. انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

7.1 اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

7.1.1 امور اردوها

مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.1.2 امور مسابقات

مسابقات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.1.3 گردهمایی ها و همایشهای علمی

گردهمایی ها و همایش های علمی در عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.1.4 مراسم فرهنگی و اجتماعی

مراسم فرهنگی و اجتماعی به مناسبت اعیاد، ایام سوگواری و .... در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.2 اداره تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

در این واحد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکل های دانشجویی از قبیل کانون ها، انجمن ها، هسته ها، و هیات ها سامان دهی ، هماهنگ سازی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.2.1 کانون های فرهنگی و هنری

فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.2.2 انجمن های علمی

فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.2.3 هسته های پژوهشی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هسته های پژوهشی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.2.4 واحد خانه های فرهنگی

در این واحد فعالیت خانه های فرهنگی دانشگاه سامان دهی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این خانه ها در سه سطح دانشجویی، کارکنان و اساتید تشکیل و مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به این سه را مدیریت می کند.

7.2.5 هیات ها و تشکل های مذهبی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هیات ها و تشکل های مذهبی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.3 اداره نشریات فرهنگی و اجتماعی

در این واحد فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی سامان دهی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.3.1 فصلنامه ها

فعالیت علمی پژوهشی فصلنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.3.2 گاهنامه ها

فعالیت علمی پژوهشی گاهنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

7.3.3 ویژه نامه ها

فعالیت علمی پژوهشی ویژه نامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

1211776983 - Copy

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir