امتحانات پایان ترم

تاریخ برگزاری : ۰۸ دی ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

امتحانات پایان ترم: 1399/10/08 تا 1399/10/30