چهارشنبه, 01 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

جستجوی اشخاص :

طیبه آموزگار

[ کار گروه : گروه ریاضی ]    [ جایگاه : مدیر گروه ریاضی ]

علی آیتی

[ کار گروه : گروه مهندسی شیمی ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

احسان ابراهیم نیا بجستان

[ کار گروه : گروه مهندسی مکانیک ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

زهرا اسکندری تربقان

[ کار گروه : گروه مهندسی کامپیوتر ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

سید محمد علی امین یزدی

[ کار گروه : گروه مهندسی مکانیک ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

عطیه اندخشیده

[ کار گروه : گروه مهندسی مکانیک ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

مجتبی بایمانی

[ کار گروه : گروه ریاضی ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

ندا بقیعی

[ کار گروه : گروه مهندسی عمران ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

محسن بمبائی چی

[ کار گروه : گروه مهندسی عمران ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

دانیال بوستان

[ کار گروه : گروه مهندسی برق ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

علی اصغر بهشتی

[ کار گروه : ریاست ]    [ جایگاه : ریاست ]

حسین بیکی

[ کار گروه : گروه مهندسی شیمی ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

مسعود پور

[ کار گروه : گروه مهندسی مکانیک ]    [ جایگاه : رئیس ارتباط با صنعت ]

کاظم پوربدخشان

[ کار گروه : گروه مهندسی برق ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

بهاره تنهایی

[ کار گروه : گروه مهندسی شیمی ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

حامد جعفرزاده

[ کار گروه : گروه مهندسی برق ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

مرتضی جلیلی قاضی زاده

[ کار گروه : گروه مهندسی عمران ]    [ جایگاه : مدیر گروه مهندسی عمران ]

سید محمد جوادی

[ کار گروه : گروه مهندسی مکانیک ]    [ جایگاه : مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی ]

جواد حسن پور

[ کار گروه : گروه مهندسی صنایع ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

مجتبی حکیمی مقدم

[ کار گروه : گروه مهندسی برق ]    [ جایگاه : اساتید هیئت علمی ]

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir