یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
Qiet

 

 

 

چارت های تحصیلی

برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق-گرایش الکترونیک - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق-گرایش قدرت - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: دی ماه 1396)

برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق-گرایش کنترل - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق-گرایش مخابرات - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵) 

********************************************************************************************************

چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق-گرایش الکترونیک - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق-گرایش قدرت - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

  چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق-گرایش کنترل - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق-گرایش مخابرات - ورودی ۹۲ و پس از آن (آخرین بروزرسانی: بهمن ماه ۱۳۹۵)

****************************************** 

چارت تحصیلی کارشناسی الکترونیک - ورودی پیش از ۹۲

 چارت تحصیلی کارشناسی قدرت - ورودی پیش از ۹۲

 چارت تحصیلی کارشناسی مخابرات - ورودی پیش از ۹۲

 چارت تحصیلی کارشناسی کنترل - ورودی پیش از ۹۲

 *****************************************

چارت تحصیلی کاردانی ICT - کلیه ورودی ها

 چارت تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سوئیچ - کلیه ورودی ها

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir