شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

فرم ها و آیین نامه ها

* آیین نامه تبدیل پیشنیازی به همنیازی - دانلود

*آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانلود

*آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان - دانلود

*آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان - دانلود

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir