۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
عباسنویدپناهروابط عمومی204
سمانهمظفریمسئول دفتر ریاست205
نصرالهقامتیرئیس حراست209
عطیهنورانیکارشناس حراست211
حسینخموشکارشناس حراست212
محسنبمبائی چیمدیر نظارت و ارزیابی214
مهیناکرامیکارشناس دفتر نظارت و ارزیابی258
امیدشیخیمدیر فنی215
رسولعباسپورکارشناس طرح های عمرانی217
عباسیزدانیکارشناس طرح های عمرانی297