۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
محمودتقی زادهمدیر مالی235
بهارهتنهاییهیات عملی گروه مهندسی شیمی341
ملیحهجاویدیهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر401
حامدجعفرزادهمدیر نظارت و ارزیابی214
عباسجعفرزادههیات عملی گروه ریاضی358
حامدجعفرزادههیات علمی گروه مهندسی برق373
جوادجهاندیدهامین اموال236
پریساجهانگیرمسئول دفتر معاونین223
میثمجهانگیرآموزش مجازی295
سید محمدجوادیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک409
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 142 مورد.