شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

معرفی آزمایشگاه شیمی

چکیده ای از تجهیزات :

-        میزهای دو طرفه آزمایشگاهی

-       هود های آزمایشگاهی

-       هیتر گلنت

-       سانتریفوژ 12 شاخه

-       ترازوهای دیجیتال

-       هات پلیت مگنت

-       PH مترهای رومیزی

-       شیکر

-       رفراکتومتر

-       دسیکاتور

-       کریستالایزور

-       اسپکتروفتومتر

-       بشرها

-       پیکنومترها

مجموعه آزمایشگاههای شیمی شامل آز شیمی عمومی ، شیمی فیزیک ، شیمی آلی و شیمی تجزیه میباشد که جهت دانشجویان مهندسی شیمی می باشد. فضای مورد استفاده 90 مترمربع می باشد.

 Chem-lab1

Chem-lab2

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir