شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

تماس با گروه ریاضی

قوچان-کیلومتر 5 جاده قوچان-مشهد

دانشگاه مھندسی فناوریھای نوين قوچان

دانشکده علوم کامپيوتر و رياضی-گروه رياضی

تلفن:05147344001(داخلی303) - 05147017303

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir