شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

فرم ها و ایین نامه ها

*آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته-95 - دانلود

*آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی - دانلود

* فرم پروپوزال - دانلود

*فرم چکیده فارسی- دانلود

*فرم چکیده انگلیسی - دانلود

*فرم ارزیابی دفاع پروژه کارشناسی - دانلود

*فرم اطلاع رسانی تاریخ و مکان دفاع - دانلود

*فرم تعیین استاد راهنما - دانلود

*فرم راهنمای نگارش پایان نامه - دانلود

*اظهار نامه (مالکیت نتایج و حق نشر) - دانلود

*برنامه درسی مقطع کارشناسی مجموعه علوم ریاضی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانلود

*فرم تقاضاي دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد - دانلود

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir