شنبه, 04 فروردين 1397
Qiet

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه مکانیک

 

سید محمد علی امین‌یزدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

گرایش: تبدیل انرژی

پست الکترونیک: aliaminyazdi{ at }qiet.ac.ir

aminyazdi

عطیه اندخشیده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

تخصص: مواد مرکب (کامپوزیت)، مواد هوشمند، روش‌های تحلیلی، ارتعاشات

پست الکترونیک:  a.andakhshideh{ at }qiet.ac.ir 

andakhshide

مسعود پور

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه سمنان

گرایش:طراحی کاربردی

پست الکترونیک: m.pour{ at }qiet.ac.ir

Pour

سید محمد جوادی مال آباد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش: تبدیل انرژی

پست الکترونیک: mohammad.javadi{ at }qiet.ac.ir

javadi

ایمان رشیدی طرقی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش: تبدیل انرژی

تخصص: سيالات- ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) - جريانهاي دوفازي- تاسيسات ساختمان

پست الکترونیک: im.rashidi{ at }qiet.ac.ir

rashidi

سید عرفان سلیمی پور

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز

گرایش:تبدیل انرژی

esalimipour{ at }qiet.ac.ir
salimipour

مرتضی عنبرسوز

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:تبدیل انرژی

تخصص: انرژي هاي نو (انرژي امواج آب- انرژي باد)، شبيه سازي جريانهاي لغزشي، شبيه سازي جريانهاي دو فازي

وبگاه شخصی: http://mo_an134.student.um.ac.ir/

پست الکترونیک:  anbarsouz{ at }qiet.ac.ir

anbarsooz

ستار مالکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحی کاربردی

تخصص: مواد مرکب (کامپوزیت)،FGM ، روشهای تولید مواد مرکب، مواد هوشمند، روش‌های عددی، الاستیسیته، تحلیل غیرخطیپوسته‌ و ورق

تلفن:47344033-051 داخلی 144

پست الکترونیک:  s.maleki{ at }qiet.ac.ir 

maleki

احسان ابراهيم نيا بجستان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد، گرايش: تبديل انرژي

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:تبديل انرژي

تخصص: نانوتكنولوژي، بيومكانيك، مديريت حرارتي

پست الکترونیک:  e.ebrahimnia{ at }qiet.ac.ir

user 2 512

دانيال قهرماني مقدم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، گرايش: طراحي كاربردي

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحي كاربردي

تخصص: خزش، خستگي، شكست، تحليل تجربي تنش

پست الکترونیک:  d.ghahremani{ at }qiet.ac.ir

user 2 512

علي محمد ناصريان نيك

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد، گرايش: طراحي كاربردي

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش:طراحي كاربردي

تخصص: بيومكانيك، نانومكانيك، مكانيك مواد پيشرفته، مكانيك محاسباتي

پست الکترونیک:  a.naserian{ at }qiet.ac.ir

user 2 512

مسعود میر

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

کارشناسی ارشد: دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

گرایش:طراحی کاربردی

پست الکترونیک: massoudmir{ at }qiet.ac.ir

mir

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir