۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
محمدسردارآبادیهیات علمی گروه انرژی334
محمودسلطانیهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر396
سید ایوبسلیمی پورمسئول امور کارگزینی و جذب اعضای هیات علمی300
داودسه یک کارامور خوابگاه ها245
نیماسید انزابی نژادهیات علمی گروه مهندسی برق368
سید حسنسیدیمسئول نهاد رهبری219
محمد حسینسیگاریهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر399
حجتشاکریکارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه316
مهردادشریفیانهیات علمی گروه مهندسی عمران385
مهرزادشریفیانهیات علمی گروه مهندسی عمران386
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 143 مورد.