۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
عباسنویدپناهروابط عمومی204
سمانهمظفریکارشناس آموزش305
نصرالهقامتیرئیس حراست209
عطیهنورانیکارشناس حراست211
حسینخموشکارشناس حراست212
محسنبمبائی چیمدیر نظارت و ارزیابی214
مهیناکرامیکارگزینی و جذب اعضای هیات علمی258
محسنخزائیمدیر فنی215
رسولعباسپورکارشناس طرح های عمرانی217
عباسیزدانیکارشناس طرح های عمرانی297
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.