۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
حسنکریمی ملههیات عملی گروه مهندسی شیمی350
طیبهآموزگارهیات عملی گروه ریاضی352
مجتبیبایمانیهیات عملی گروه ریاضی353
داودفربدهیات عملی گروه ریاضی355
بهرامفرهادی نیاهیات عملی گروه ریاضی356
علیگنج بخش صنعتیهیات عملی گروه ریاضی357
عباسجعفرزادههیات عملی گروه ریاضی358
محمد حسینسیگاریهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر399
مرتضیخانی دهنوئیهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر394
محمدرضاییهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر395
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 143 مورد.