۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
حسینداودکارشناس مسئول فاوا275
حسینبیکیهیات عملی گروه مهندسی شیمی340
حسینزارعیهیات علمی گروه مهندسی برق366
حمیدسازگارانهیات علمی گروه مهندسی صنایع419
خانمفتحیکارشناس دفتر نهاد خواهران225
دانیالقهرمانی مقدممدیر فرهنگی250
دانیالبوستانهیات علمی گروه مهندسی برق360
دانیالقهرمانی مقدممدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع330
داودسه یک کارامور خوابگاه ها245
داودفربدهیات عملی گروه ریاضی355
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 142 مورد.