۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
سید امیرخلیقکارشناس فرهنگی252
سید ایوبسلیمی پورمسئول امور کارگزینی و جذب اعضای هیات علمی300
سید حسنسیدیمسئول نهاد رهبری219
سید حسینکاظمی ریابیهیات علمی گروه مهندسی برق369
سید حسینغفاریانهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر398
سید محمدجوادیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک409
سید محمدعلیمسعود پورهیات علمی گروه مهندسی مکانیک406
سیدامیرخلیقکارشناس فرهنگی252
صادقمساعدکارشناس مسئول آزمایشگاه285
صمدبدیعیکارشناس فاوا302
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 143 مورد.