۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
بهرامفرهادی نیاهیات عملی گروه ریاضی356
اسماعیلقاضی خانیصندوق رفاه243
نصراللهقامتیکارشناس کالج320
محمدحسینقدیری رادمدیر گروه مهندسی عمران389
عباسعلیقربان صباغمدیر نظارت و ارزیابی214
عباسعلیقربان صباغهیات علمی گروه مهندسی برق372
مهرانقلی زادهکارشناس آزمایشگاه287
دانیالقهرمانی مقدممدیر فرهنگی250
دانیالقهرمانی مقدممدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع330
ستارمالکیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک414
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 143 مورد.