۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
علیفرزانههیات علمی گروه مهندسی انرژی335
بهرامفرهادی نیاهیات عملی گروه ریاضی356
اسماعیلقاضی خانیصندوق رفاه243
نصرالهقامتیرئیس حراست209
محمدحسینقدیری رادمدیر گروه مهندسی عمران389
عباسعلیقربان صباغهیات علمی گروه مهندسی برق372
مهرانقلی زادهکارشناس آزمایشگاه287
دانیالقهرمانی مقدممدیر فرهنگی250
دانیالقهرمانی مقدممدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع330
ستارمالکیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک414
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 142 مورد.