۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
مهدیساعدیریاست حراست209
اسماعیلقاضی خانیصندوق رفاه243
سمانهرحمانیكارشناس امور فرهنگی319
نیماانزابی نژادمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی259
جلالمنصوریمدیر امور اداری و منابع انسانی228
مجتبیساعی مقدممدیر امور پژوهشی و فناوری267
داودفربدمدیر دانشجویی242
علیرضاواعظیمدیر طرح و برنامه226
محمدرضاییمدیر فاوا274
دانیالقهرمانی مقدممدیر فرهنگی250
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 143 مورد.