۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
دانیالقهرمانی مقدممدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع330
مهدیصادقی زادهمدیر گروه مهندسی کامپیوتر329
علی محمدناصریانمدیریت آزمایشگاه ها284
مهدیصفریمدیریت کلاسها282
سید ایوبسلیمی پورمسئول امور کارگزینی و جذب اعضای هیات علمی300
پریساجهانگیرمسئول دفتر معاونین223
سید حسنسیدیمسئول نهاد رهبری219
محمد علیامین یزدیمعاون آموزشی و پژوهشی223
حسینبیکیمعاون اداری و مالی223
مرتضیخانی دهنوئیمعاون دانشجویی و فرهنگی223
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 143 مورد.