۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
مهدیصفریمدیریت کلاسها282
علی محمدناصریانمدیریت آزمایشگاه ها284
صادقمساعدکارشناس مسئول آزمایشگاه285
مهرانقلی زادهکارشناس آزمایشگاه287
محمدحقیقیکارشناس آزمایشگاه ها288
الههخان قیطاقیکارشناس اداری-دبیرخانه294
میثمجهانگیرکارشناس دانشکده295
علیکارکنواحد تاسیسات298
سید ایوبسلیمی پورمسئول امور کارگزینی و جذب اعضای هیات علمی300
صمدبدیعیکارشناس فاوا302
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 143 مورد.